Klubmedlemsskab af Shorin-Ryu Danmark

Som udgangspunkt kan alle foreninger, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke Karate, optages i Shorin-Ryu Danmark.

Opfylder du Shorin-Ryu Danmarks kriterier for medlemskab, kan Shihankai godkende en associeringsperiode på 2 år. Endelig optagelse besluttes på førstkommende generalforsamling efter associeringsperiodens udløb.

Associerede foreninger kan deltage i alle forbundets aktiviteter, men har ikke repræsentations- og stemmeret på generalforsamlingen.

Klubmedlemskab

Indmeldelsesgebyr 800,-

Dækker de udgifter der er forbundet med at få behandlet en ansøgning. Gebyret kan ikke refunderes.


Årlig klubkontingent 1.000,-

Kontingentet forfalder til betaling hvert år i januar (for nye klubber bliver kontingent tilpasset ved indmeldelse, herefter normal kontingent hver januar md.).


½ årlig medlemslicens 100,-

Medlemslicenser for hvert medlem af foreningen fornyes ½ årlig i januar og august (gælder kun for medlemmer der gradueres under Shorin-Ryu Danmark)


Gradueringer
Dangraduering 650,- uanset dangrad.
Kyugraduering 50,- uanset kyugrad.

Ofte stillede spørgsmål (OSS/FAQ)

Kan vi deltage i aktiviteterne selvom vi IKKE har et klubmedlemskab?

Nej, for at kunne deltage i Shorin-Ryu Danmark aktiviteter kræves et klubmedlemskab.

Kan vi være medlem af Shorin-Ryu Danmark, selvom vi er medlem i en anden organisation?

Ja, ingen problem, det blander vi os ikke i.

Kan vi have et klubmedlemskab uden at skulle købe licenser til vores elever?

Ja, personlige licenser er for medlemmer der ønsker at bliver gradueret i Karate under Shorin-Ryu Danmark.

Skal vi lære en ny stilart i forbindelse med medlemskab af Shorin-Ryu Danmark?

Nej.

Vi dyrker slet ikke Karate, men en helt anden kampkunst (Judo, Kung fu ..), kan vi også få et klubmedlemskab?

Ja, det er fedt at træne på tværs af hinandens stilarter, så længer det foregår under ordnede forhold med gensidig respekt for hinanden, med andre ord, det er ikke en styrkeprøve stilarter imellem.

Træning på tværs af stilarter skal være lærerigt, men også sjovt for deltagerne.