Bestyrelsen

Shorin-Ryu Danmark er opbygget omkring en hovedbestyrelse, som varetager den daglige ledelse samt drift. Shorin-Ryu Danmarks bestyrelse har til en hver tid hovedansvaret for alle aktiviteter samt udvalg som har tilknytning til forbundet.

Teknisk udvalg (Shihankai)

Det tekniske udvalgs formål er, at bevare karatens traditionelle værdigrundlag Karate-Do. Heriblandt karatens traditionelle, ideologiske og fysiske principper. Udvalget er ydermere en rådgivende gruppe, der har til funktion at være idéskabende for Shorin-Ryu Danmark. Nærmere står beskrevet i ‘Reglement for teknisk udvalg’.

Gradueringsudvalg

Gradueringsudvalgets formål er at sikre en fortsat høj karateteknisk niveau, i overensstemmelse med de kvalitetskrav Shorin-Ryu Danmark har, til de respektive grader.

Gradueringsudvalget står for uddannelse af instruktører og administration af instruktørlicenser samt gradueringslicenser. Nærmere står beskrevet i ‘Reglement for teknisk udvalg’ samt ‘Gradueringsreglement’.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget har til formål at skabe aktiviteter for organisationens medlemmer.

De aktiviteter udvalget arbejder med har primært som formål at styrke det sociale sammenhold i organisationen, dette opnås bl.a. ved afholdelse af forskellige arrangementer.