Shogo er et titel (ærestitel) og rangliste system for Dan bærer, som er oprettet af Dai Nippon Butoku-kai (eableret i 1895 i byen Kyoto). Det består af tre titler, Renshi, Kyoshi og Hanshi som er den højst opnåelige titel.

De Shogo titler som udstedes af Shorin-Ryu Danmark vil bl.a. bestå af disse tre titler, samt følgende forudgående titler som er Jungakushi (tidl. bet. Gakushi-Ho), Gakushi og Shushi.


Tildeling af en titel

Tildeling af en titel er baseret på det enkelte individs viden, pædagogiske evner og den enestående udvikling af karakter gennem studiet af kampkunst. Derfor er det vigtigt at indse (især i disse moderne tider og den generelle holdning nogen har til Karate), at disse titler vil være langt vanskeligere at opnå end den konventionelle Dan grad. Shogo titler vil derfor ikke pr. automatik blive tildelt ved opnåelse af en Dan grad eller via opnået anciennitet. Indehaveren af disse titler skal også have ydet et væsentligt bidrag indenfor udviklingen af Karate-do.


Ansøgning om titel

En titel kan evt. tildeles en person efter ansøgning, eller hvis personen har været en del af organisationen i længere eller kortere tid.

Uanset hvilken titel man opnår (eller får tildelt), så er det en stor ære at bære en Shogo titel. Samtlige titler vurderes og tildeles af Shihankai.

Ansøgning om en Shogo titel skal være skriftlig, og indeholdende begrundelsen for tildeling af titlen. Ydermere skal ansøgning være vedlagt to af hinanden uafhængige udtalelser fra personer med nær relation til ansøgeren. Udtalelser skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens personlighed, som retfærdiggør tildeling af en titel.

Shihankai forbeholder sig retten til at kræve yderlige oplysninger fra ansøgeren, samt muligheden for at iværksætte yderlige undersøgelser.


Shogo

Jungakushi, Gakushi, Shushi

Disse tre titler refererer til de enkelte faser i den studerendes udvikling indenfor Karate, såvel som den personlige udvikling.


Renshi, Kyoshi

Disse to titler svarer til et niveau, hvor den studerende har opnået en ekspert viden indenfor Karate. Den studerende har ydermere vist en ekstraordinær indsats indenfor udviklingen af Karate-Do.


Hanshi

Hanshi titlen er den højst opnåelige titel. Den kræver ekspert viden indenfor Karate-Do, samt fuld hengivenhed til udførelsen af Karate som kampkunst.


Krav for tildeling af titel

Jungakushi - Min. alder 17 år, min. træning 6 år, 1 -5 Dan

Gakushi - Min. alder 20 år, min. træning 8 år, 1 -5 Dan

Shushi - Min. alder 23 år, min. træning 10 år, 1 -5 Dan

Renshi - Min. alder 35 år, min. træning 16 år, 5 Dan

Kyoshi - Min. alder 45 år, min. træning 30 år, 6 Dan

Hanshi - Min. alder 55 år, min. træning 35 år, 7+ Dan


Bælte (obi)

Hos nogle organisationer må der bæres et rød/hvidt bælte ved Kyoshi titlen eller et rødt bælte ved opnåelsen af Hanshi titlen. Dette er ikke tilladt under Shorin-Ryu Danmark, her bæres det sorte bælte.

Det er tilladt at anvende titlen som et supplement til ens navn eller lignende. Dog må titlen ikke broderes eller sys på bæltet eller gien m.m.